Cymraeg

Oeddet ti'n gwybod fy mod i'n yn cynnig fy ngwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg? Dwi'n siarad Cymraeg iaith gyntaf ac mae gen i 10 mlynedd o brofiad yn cynhyrchu gwefannau dwyieithog ar gyfer BBC Dysgu.

Dw i'n gweithio ar fersiwn Gymraeg o'r wefan ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth, ebostia hi@angharad.co.

Welsh

As a first language Welsh speaker, I offer all my services in Welsh as well as English. I’m experienced at producing bilingual websites after 10 years of working at BBC Learning and I am working on a Welsh language version of this website.

Want website design or a review yn Gymraeg? Drop me a line: hi@angharad.co.